ROT-avdrag vid installation av värmepump

Vid installation av din värmepump får du göra ROT-avdrag, oavsett om det är en luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump!

Du har rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden vid köp & avdraget görs direkt via din installatör så du får korrigeringen direkt på fakturan.

Regler & tips som gäller för ROT-avdrag vid installation av värmepump:

  • För att få göra ROT-avdrag måste du äga huset som pumpen installeras i.
  • Alla arbetsmoment som ingår i installationen som t.ex. borrning, grävning, montering m.m ingår i ROT-avdraget.
  • Avdraget gäller 30% av installationskostnaden, alltså arbetet vid installation.
  • Installatören gör ROT-avdraget direkt på fakturan när du bett om det, så du slipper ligga ute med pengarna.
  • Be om ROT-avdrag redan på offerten för att jämföra olika förslag

Exempel: Skatteverket säger att cirka 35 procent av bergvärme-installation är arbetskostnad, inkl. borrning av bergvärmebrunn, montering samt installation. Arbetskostnaden för en total installation på 160 000kr blir 56 000kr, därav har du rätt till ROT-avdrag på 16 800kr (30% av arbetskostnaden)