Olika värmepumpar

Värmepumparna kan delas in i två kategorier. Luftvärmepumpar och vätska/vattenvärmepumpar. Den förstnämnda kategorin inkluderar luft/luftvärmepumpen, luft/vattenvärmepumpen och frånluftsvärmepumpen. I kategorin vätska/vatten hittar vi de mest kraftfulla varianterna, nämligen berg-, jord- och sjövärmepumparna. Vilken värmepump som passar vart styrs av flertalet faktorer. Men i det stora hela kan man säga att luftvärmepumparna är mest lönsamma i bostäder med små eller medelstort energibehov medan bostäder med ett större energibehov kan göra en långsiktigt större besparing med en vätska/vattenvärmepump. Vidare är det huset och tomtens förutsättningar som avgör vilken vätska/vattenvärmepump som passar till vilket hus.